โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครพนักงานประจำศูนย์อาหาร รวม 5 อัตรา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครพนักงานประจำศูนย์อาหาร รวม 5 อัตรา ในตำแหน่ง กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก และพนักงานตักขายอาหาร รวม 5 อัตรา รับตั้งแต่อายุ 20ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และทำงานเป็นกะได้ สำหรับผู้สนใจทำงานเป็นพนักงานประจำศูนย์อาหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้นล่าง ติดกับศูนย์อาหาร เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
  – จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร
  – ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ
 • พนักงานตักขายอาหาร
  – จัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
  – ตัก ขายอาหาร
  – ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ

รายละเอียดของงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (กะเช้าเข้างาน 06.00 น.)
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์อาหาร อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

เอกสารสมัครงาน

 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฯสิริกิติ์ โซน D ชั้นล่าง ติดกับศูนย์อาหาร เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่สัมภาษณ์งาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมฯ 10110