Home Full Time กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน รวม 40 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน รวม 40 อัตรา

ADININ WORKS & ENGINEERING SDN BHD
กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน รวม 40 อัตรา

ADININ WORKS & ENGINEERING SDN BHD. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ประเทศบรูไน

ตำแหน่งที่รับสมัคร และคุณสมบัติ :

ช่างประกอบ (Marker Fitter) ทำงานนอกชายฝั่ง จำนวน 20 อัตรา

 • ผ่านการทดสอบระดับ G.2 ของบริษัท และเข้าใจแบบงานตาม ISO และ P & ID
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อมและตัด และเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมถึง PWHT
 • สามารถตัดโดยใช้หัวตัดแก๊สออกซิเจน/อะเซทิลีน และเตรียมรอยต่อชิ้นงานที่เป็นท่อได้

ช่างเชื่อม 6GR (6 GR Pipe and Structural Welder) ทำงานนอกชายฝั่ง จำนวน 20 อัตรา

 • ต้องผ่านการรับรองในการเชื่อม 6GR ในงานโครงสร้างที่เป็นท่อเหล็กกล้าคาร์บอน/ท่อสแตนเลส/ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
 • ต้องสามารถเชื่อมได้โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) และการเชื่อมทิก/เชื่อมอาร์กอน (GTAW)
 • คุ้นเคยกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน

อัตราจ้าง :

 • ค่าจ้าง 98 ดอลลาร์บรูไนต่อวัน หรือประมาณ 2,560 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 : 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับ 26.1215 บาท)

สวัสดิการ :

 • ที่พักให้ฟรี
 • รักษาพยาบาลฟรี
 • ประกันค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล doe.brunei@gmail.com ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (เท่านั้น) ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ :

 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี
 • ต้องทำงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ทำงานสูงสุด 245 วันต่อปี

ไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)
 2. ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 3. ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง สอบถามรายละเอียด โทร.02-2451034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

Exit mobile version