Home Full Time มูลนิธิกระจกเงา รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถรับของบริจาค จำนวน 2 อัตรา

มูลนิธิกระจกเงา รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถรับของบริจาค จำนวน 2 อัตรา

มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงา รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถรับของบริจาค จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด :
• ทำงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดเสาร์หรืออาทิตย์
• เวลาทำงาน 08.30-17.00 น.
• รายได้เริ่มต้น 500 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

หน้าที่รับผิดชอบ :
• ขับรถอย่างปลอดภัยโดยเคารพต่อกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• เข้ารับของบริจาค ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารการรับของบริจาค และภายในกำหนดเวลา โดยไม่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง
• นำของบริจาค กลับมาที่มูลนิธิฯ หรือจุดรับของบริจาค เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานคัดแยกของบริจาค
• ดูแลรักษารถขนส่งและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้สะอาด เรียบร้อย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
• ตรวจสอบรถ อุปกรณ์การทำงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย เท่านั้น
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• ถ้ามีใบขับขี่รถบรรทุกหกล้อจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย
• สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับการทำงานขององค์กร

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• อาหารกลางวัน
• วันลาเพิ่ม ตามอายุงาน
• วันหยุด วันลาตามกฎหมาย
• เสื้อมูลนิธิสำหรับใส่ทำงาน

ติดต่อสมัครงาน :
หากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง มูลนิธิกระจกเงา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึง 18 เม.ย.66 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. โทร.095-9148648

Exit mobile version