Home Full Time THE STANDARD รับสมัครเพื่อนร่วมงานสายไลฟ์สไตล์

THE STANDARD รับสมัครเพื่อนร่วมงานสายไลฟ์สไตล์

THE STANDARD
THE STANDARD รับสมัครเพื่อนร่วมงาน สายไลฟ์สไตล์ของคนเมือง เน้นเรื่องกิน ดื่ม เที่ยว และสุขภาพ

THE STANDARD นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มหลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ เนื้อหาของ THE STANDARD ครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันกระแส ให้ทั้งสาระความรู้ ทรรศนะความคิด และพลังบันดาลใจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Lifestyle Photographer :
ช่างภาพสายไลฟ์สไตล์ สำหรับถ่ายร้านอาหาร ร้านค้า บาร์ ท่องเที่ยว บุคคล อีเวนต์ และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของคนเมือง
รายละเอียดงาน :
• ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบภาพถ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรีทัชให้คอนเทนต์มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ตรงตามทิศทางของ THE STANDARD
• จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
• ติดตามและวิเคราะห์กระแสใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้พฤติกรรมของผู้อ่าน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
• ร่วมวางแผน ออกไอเดีย และลงมือปฏิบัติงาน On Ground หรือโปรเจกต์ต่างๆ ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมงานอีเวนต์และทริปต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลิตเป็นคอนเทนต์
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ :
• มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ชอบกิน ดื่ม เที่ยว ออกกำลังกาย
• ชอบเดินทาง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้คนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ติด
• เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบพบปะผู้คน ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายและตกแต่งภาพ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายและตกแต่งภาพ
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปี
• ไม่จำกัดอายุและการศึกษา

Lifestyle Content Creator :
สร้างสรรค์คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของ THE STANDARD สำหรับเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, TikTok เป็นต้น รวมถึงงานอีเวนต์ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดงาน :
• วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของงานเขียน ภาพ อินโฟกราฟิก และวิดีโอไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ผลิตคอนเทนต์วิดีโอขนาดสั้น 1-2 นาที สำหรับลง Instagram และ TikTok
• ร่วมวางแผน ออกไอเดีย และลงมือปฏิบัติงาน On Ground ต่างๆ ของไลฟ์สไตล์ที่ได้รับมอบหมาย
• ลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อมูล ผลิตเป็นคอนเทนต์ และสร้างคอนเน็กชัน
• รักษาคุณภาพและความถูกต้องของงาน อัปเดตรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของคนอ่าน
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ :
• มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ด้านกิน ดื่ม เที่ยว ออกกำลังกาย ชอบเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ Global Issue
• ชอบเดินทาง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้คนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ติด
• เป็นนักเล่าเรื่อง ชอบเล่า ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบพบปะผู้คน ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปี
• ไม่จำกัดอายุและการศึกษา

Senior Lifestyle Content Creator :
ดูแลงานในกองบรรณาธิการ และทำคอนเทนต์ด้านไลฟ์สไตล์ของ THE STANDARD สำหรับเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instragram, TikTok เป็นต้น รวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆ ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดงาน :
• วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบงานเขียน ภาพ อินโฟกราฟิก และวิดีโอของไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมวางแผน ออกไอเดีย และลงมือปฏิบัติงาน On Ground ต่างๆ ของไลฟ์สไตล์ที่ได้รับมอบหมาย
• ลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อมูล ผลิตเป็นคอนเทนต์ และสร้างคอนเน็กชัน
• รักษาคุณภาพและความถูกต้องของงาน อัปเดตรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของคนอ่าน
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
• ทำงานร่วมกับบรรณาธิการเพื่อดูแลคอนเทนต์และคนในทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลนักศึกษาฝึกงาน สรรหาฟรีแลนซ์ต่างๆ เพื่อให้งานของแผนกไลฟ์สไตล์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
คุณสมบัติ :
• รับผิดชอบงานสูง ทำงานเสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และมีความเป็นผู้นำ
• สนใจไลฟ์สไตล์ทันสมัย ด้านกิน ดื่ม เที่ยว ออกกำลังกาย สนใจเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ Global Issue
• ชอบเดินทาง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้คนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ติด
• เป็นนักเล่าเรื่อง ชอบเล่า ชอบเขียน และชอบการถ่ายภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบพบปะผู้คน ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 10 ปี
• อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ไม่จำกัดการศึกษา

ทุกตำแหน่งหากมีทักษะด้านพิธีกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ THE STANDARD ส่งใบสมัครพร้อมแนบตัวอย่างผลงานมาได้ที่นี่ ( คลิก )

บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version