มีสติก่อนจัดการ ฟื้นบ้านหลังน้ำลด Infographic ตอนที่ 9 รู้ สู้! Flood

รู้ สู้! Flood

มีสติก่อนจัดการฟื้นบ้านหลังน้ำลด Infographic ตอนที่ 9 รู้ สู้! Flood มาดูกันว่าเมื่อน้ำลดเราจะกู้บ้านตัวเองกลับมาได้ยังไงตั้งแต่เตรียมสติก่อนเปิดประตูบ้าน เตรียมตัวทำความสะอาด วิธีการเริ่มตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่าใช้ได้แล้วรึยัง การแยกขยะง่ายๆ เพื่อลดปริมาณขยะ จนถึงวิธีการต่อสู้กับเชื้อรา สารพัดวิธีที่จะช่วยให้เรารับมือแบบมีสติกับบ้านแสนรักที่เปลี่ยนไปหลังน้ำท่วม

มีสติก่อนจัดการ ฟื้นบ้านหลังน้ำลด

รวม Link ประกอบคลิป EP.9

 • การป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • การดูแลฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม
  ตัดทอนส่วนหนึ่งมาจากบทความเรื่อง “บัญญัติ 21 ประการ บ้านหลังน้ำท่วม” โดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
 • การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม และข้อควรปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

โดย การไฟฟ้านครหลวง

 • การจัดการขยะมูลฝอย
  โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • การทำความสะอาดเชื้อราในบ้านหลังน้ำท่วม
  โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่ม “รู้ สู้! flood” คือ กลุ่มอาสาสมัครทำสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ ในรูปแบบอนิเมชั่นเข้าใจง่าย ไม่ชวนให้งงเอ๋อ
เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นซึ่งประชาชนควรรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมอย่างมีสติและเข้าใจ