ขสมก. เปลี่ยนเส้นทางเดินรถช่วงน้ำท่วม จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้น

1107
เส้นทางเดินรถช่วงน้ำท่วม

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ในช่วงน้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้น เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 184

เส้นทางรถเมล์วิ่งช่วงน้ำท่วม

ขสมก. แจ้งเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขัง แนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 184

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปภ. แจ้งว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ

สาย 18 ปรับเส้นทางเป็น จากแยกบางพลู-วชิระ
สาย 29 ปรับเส้นทางเป็น จากร้านเจ๊เล้ง-หัวลำโพง
สาย 34 ปรับเส้นทางเป็น จากตลาดสะพานใหม่-หัวลำโพง
สาย 39 ปรับเส้นทางเป็นจากตลาดสะพานใหม่- อนุสาวรีย์ชัยฯ
สาย 49 ปรับเส้นทางเป็นจากหมอชิต 2- หัวลำโพง
สาย 59 ปรับเส้นทางเป็นจากร้านเจ๊เล้ง-สนามหลวง
สาย 63 ปรับเส้นทางเป็น จาก อตก. 3 –อนุสาวรีย์ชัยฯ (รถไม่วิ่งเข้าท่าน้ำนนท์)
สาย 95 ก.ปรับเส้นทางเป็นจากร้านเจ๊เล้ง-บางกะปิ

สาย 114 ปรับเส้นทางเป็น จากอตก.3- โรงเรียนนายเรือ ถนนพหลโยธิน
สาย 134 ปรับเส้นทางเป็นจากแยกบางพลู-หมอชิต 2
สาย ปอ. 134 ปรับเส้นทางเป็น จากสะพานพระนั่งเกล้าฯ – หมอชิต 2
สาย 185 ปรับเส้นทางเป็นก่อนถึงตลาดสะพานใหม่-คลองเตย

สาย 503 ปรับเส้นทางเป็นก่อนถึงตลาดสะพานใหม่-สนามหลวง
สาย 516 ปรับเส้นทางเป็นจากพุทธมณฑลสาย 2 –เทเวศน์
สาย 517 ปรับเส้นทางเป็นจากหน้าบริษัทแครี่บอย- หมอชิต 2
สาย 520 ปรับเส้นทางเป็นก่อนถึงตลาดสะพานใหม่ –บางกะปิ
สาย 522 ปรับเส้นทางเป็น จากตลาดสะพานใหม่-อนุสาวรีย์ชัยฯ
สาย 543 ปรับเส้นทางเป็นจากบางเขนเข้าถนนรามอินทราขึ้นมอเตอร์เวย์ลงลำลูกกา
สาย 555 ปรับเส้นทางเป็นจากร้านเจ๊เล้ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ