The42nd Tokyo Motor Show 2011 งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของทวีปเอเซีย ครั้งที่ 42 ( Concept – Mobility Can Change The World ) เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ถึง วันที่11 ธันวาคม 2554 ในปีนี้ผู้จัดงานรวมถึงค่ายรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนในวงการยนตกรรมทั่วโลก กว่า 179 บริษัท ได้ร่วมมือกันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ทั่วโลก

TOKYO MOTOR SHOW 2011

ภายในงานดังกล่าว ค่ายรถส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นหนักไปที่รถยนต์ต้นแบบแนวคิดในอนาคต ซึ่งทางเราได้นำภาพรถต้นแบบอนาคตมาฝากไปดูกันเลย

BMW: BM i8 Concept

BM i8 Concept BM i8 Concept-2 BM i8 Concept-3

Mercedes Benz: F 125!

Mercedes-Benz F 125!-1 Mercedes-Benz F 125!-2 Mercedes-Benz F 125!-3

Honda: MICRO COMMUTER CONCEPT

MICRO COMMUTER CONCEPT-1 MICRO COMMUTER CONCEPT-2 MICRO COMMUTER CONCEPT-3

TOYOTA: Fun-Vii

TOYOTA Fun-Vi-1 TOYOTA Fun-Vi-2 TOYOTA Fun-Vi-3

KTM: X-Bow R

KTM X-Bow R-1 KTM X-Bow R-2 KTM X-Bow R-3

Daihatsu: FC SHOW

FC SHOW CASE-1 FC SHOW CASE-2 FC SHOW CASE-3

Daihatsu: PICO

PICO-1 PICO-2 PICO-3

Suzuki: Q Concept

Q-Concept-1 Q-Concept-2 Q-Concept-3

TOYOTA: AUTO BODY

TOYOTA AUTO BODY-1 TOYOTA AUTO BODY-2 TOYOTA AUTO BODY-3

Kowa Tmsuk: KOBOT-V, KOBOT-β, KOBOT-π

KOBOT-1-1 KOBOT-1-2 KOBOT-1-3 KOBOT-2-1 KOBOT-2-2 KOBOT-2-3 KOBOT-3-1 KOBOT-3-2 KOBOT-3-3

Honda: TOWNWALKER Concept

Honda-TOWNWALKER-2

Honda: MOTOR COMPO

MOTOR COMPO-1 MOTOR COMPO-2

Yamaha: EC-Miu

EC-Miu-1 EC-Miu-2

D Art: Smart mobility Style

Smart mobility Style-1 Smart mobility Style-2

Smile Park: WHILL

WHILL-1 WHILL-2 WHILL-3