งานคีย์ข้อมูลเอกสาร จ่ายค่าจ้างวันละ Part Time 400 – 450 บาท

งานคีย์ข้อมูลเอกสาร

รายละเอียดงาน
• งานคีย์ข้อมูลเอกสาร Part-Time
• ดูแลเอกสารเกี่ยวกับค่าจ้าง เงินเดือน
• ดูแลงานด้านสวัสดิการและสรรหา
• ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
• อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
• สามารถทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น.ได้
• สามารถใช้งานโปรแกรม MS Offices ได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้
• อย่างน้อยสามารถปฏิบัติงานได้ 4 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตึกฟอร์จูน ชั้น 18 (พระราม 9)

สวัสดิการ
• ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ปีปฏิทิน
• เงินโบนัส
• เงินรางวัล
• ปรับเงินประจำปี
• เงินประจำตำแหน่ง

หมายเหตุ:
รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น และขอคนที่ต้องการทำ งานคีย์ข้อมูลเอกสาร จริงๆ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ตึกฟอร์จูน ชั้น 18 (พระราม 9) ติดต่อ สำนักทรัพยากรบุคคล