งานช่วยเป่าลูกโป่ง ไม่จำกัดวุฒิ ที่สยามพารากอน Part Time 200บาท/วัน

งานช่วยเป่าลูกโป่ง

รายละเอียดงาน
• งานช่วยเป่าลูกโป่ง (Part Time)
• งานจัดที่สยามพารากอน
• ใช้เวลาทำงานประมาณ 20 นาที/วัน
• วันที่ 16 รอบบ่าย 3 โมง ไม่เกิน 3 โมงครึ่ง
• วันที่ 17 รอบเวลา บ่าย 2 โมง ไม่เกินบ่าย 2 โมงครึ่ง
• เป่าและแจกลูกโป่ง โดยมีเครื่องเป่ามือให้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• รับสมัครทุกเพศ ทุกวัย
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• เดินทางทำงานสะดวก
• สามารถทำงานตามที่กำหนดได้

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง โทร.ติดต่อ.086-4692222 Line: 5420967