งานธุรการและเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและจัดชุดเอกสาร Part Time

190
งานธุรการและเอกสาร

งานธุรการและเอกสาร (จ้างชั่วคราว)


รายละเอียด

 • เป็นงานธุรการ จ้างชั่วคราว
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • จัดชุดเอกสาร
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาในระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง
 • สามารถทำงานในเวลาทำการได้ ( จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.45น.)

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถ.สาทรใต้

สวัสดิการ

 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 – 20 วัน
 • ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • อบรมสัมนา และเรียนภาษาอังกฤษ
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • เงินกองทุนเมื่อเกษียณ
 • ฯลฯ

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์งาน