งานพาร์ทไทม์รายวัน ขายหนังสือประจำบูธ Part Time 400 บาท/วัน

BOOKEXPO

รายละเอียดงาน
• เสนอขายหนังสือ , จัดเรียงหนังสือ , จัดคิวลูกค้า
• ทำงานช่วงเดือนตุลาคม
• วันละ 400 บาท (เลี้ยงข้าว 2 มื้อ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• วุฒิ ม.3 – ม.6, ปวช. – ปวส. หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
• สามารถทำงานช่วงเดือนตุลาคมได้

เอกสารการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง อย่างละ 1 ใบ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อคุณศุภาณัณ โทร.083-5408198