งานพิมพ์สัมผัส ฐานข้อมูล สัญญาจ้างระยะสั้น Part Time 400 บาท/วัน

189
Document

งานพิมพ์สัมผัส Part Time 400 บาท/วัน


รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูลระบบ POL
 • บันทึกสถานะลูกค้าเข้าระบบ
 • สรุปการทำสถานะลูกค้ารายงานผู้บริหาร
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์
 • ทำงานตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย และเพศหญิง
 2. อายุ 20 – 26 ปี
 3. วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 4. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Express
 5. มีความไวในการพิมพ์สัมผัส
 6. ขยัน ละเอียดรอบคอบ อดทน

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ (Resume) E-mail: Thanawat@massteclink.co.th

หากจบสัญญาแล้วมีผลงานดี อาจจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง ธุรการ

การติดต่อ
ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือเส้นทางบริษัท โทร.063-3931786 คุณตาล คุณแป๊ก (ฝ่ายบุคคล)