งาน Part Time ช่วงปีใหม่ ในห้างสรรพสินค้า Part Time 500 บาท/วัน

Parttime NewYear 2018

งาน Part Time ช่วงปีใหม่

ตำแหน่งที่เปิดรับ
• พนักงานจัดเรียงสินค้า / จัดกระเช้า
• พนักงานขาย / แพ็คสินค้า
• พนักงานบริการลูกค้าทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 15 – 35 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิ
• มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น
• ทำงานเป็นกะได้
• ทำงาน 8 ชม./วันได้

เอกสารสมัครงาน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
• เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

การสมัครงาน
สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมให้เริ่มงานทันที ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง เดอะมอลล์ กรุ๊ป อาคาร B ชั้น 2