งาน Part Time ซอลบิง คาเฟ่ขนมหวาน บิงซู ต้นตำรับแท้จากเกาหลี 설빙

Korean Dessert Cafe

งาน Part Time ซอลบิง คาเฟ่ขนมหวาน


รายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติงานในร้านทั้งในส่วนเตรียมอาหาร บริการลูกค้า
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • ดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • ดูแลทรัพย์สินของร้าน และดูแลให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
 • สามารถทำงานได้สูงสุด 6 – 8 ชั่วโมง
 • จ่ายค่าแรงชั่วโมงละ 50 – 55บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ขยัน อดทน แข็งแรง รับผิดชอบ
 • ต้องการคนที่มีความอดทน สู้งาน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ซอลบิง Korean Dessert Cafe ทุกสาขาใกล้บ้าน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-0600145

ซอลบิง คาเฟ่ขนมหวาน บิงซู ต้นตำรับแท้จากเกาหลี ขนมหวานเพื่อสุขภาพสไตล์เกาหลี 안녕하세요 설빙 태국 공식 페이지입니다 มีสาขาให้บริการที่เกาหลีมากกว่า 490 สาขา