งาน Part Time ซอลบิง คาเฟ่ขนมหวาน บิงซู ต้นตำรับแท้จากเกาหลี 설빙

Korean Dessert Cafe

รายละเอียดของงาน
• ปฏิบัติงานในร้านทั้งในส่วนเตรียมอาหาร บริการลูกค้า
• ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ดูแลความสะอาดภายในร้าน
• ดูแลทรัพย์สินของร้าน และดูแลให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
• สามารถทำงานได้สูงสุด 6 – 8 ชั่วโมง
• จ่ายค่าแรงชั่วโมงละ 50 – 55บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย – หญิง
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิ
• สามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
• ขยัน อดทน แข็งแรง รับผิดชอบ
• ต้องการคนที่มีความอดทน สู้งาน
• มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ซอลบิง Korean Dessert Cafe ทุกสาขาใกล้บ้าน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-0600145

ซอลบิง คาเฟ่ขนมหวาน บิงซู ต้นตำรับแท้จากเกาหลี ขนมหวานเพื่อสุขภาพสไตล์เกาหลี 안녕하세요 설빙 태국 공식 페이지입니다 มีสาขาให้บริการที่เกาหลีมากกว่า 490 สาขา