พนักงานชั่วคราวสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล Part Time Word, Excel

711
พนักงานชั่วคราวสแกนเอกสาร

พนักงานชั่วคราวสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล


รายละเอียดของงาน

 • สแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล
 • ดำเนินงานเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Powerpoint

สวัสดิการ (สำหรับพนักงานประจำ)

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินกู้สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 • การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 • ค่าล่วงเวลางาน (OT)
 • ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล