พนักงานชั่วคราวสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล Part Time Word, Excel

scandocument

รายละเอียดของงาน
• สแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล
• ดำเนินงานเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Powerpoint

สวัสดิการ (สำหรับพนักงานประจำ)
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• โบนัส (ตามผลประกอบการ)
• ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินกู้สวัสดิการ

สวัสดิการ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
• การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• ค่าล่วงเวลางาน (OT)
• ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
• เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล