พนักงานรายวันคีย์ข้อมูล ดูเเล จัดเก็บเอกสาร Part Time 400 บาท/วัน

พนักงานรายวันคีย์ข้อมูล

รายละเอียดของงาน :
• รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
• ดูเเลงานเอกสาร จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่
• คีย์ข้อมูลลงระบบ
• ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
• สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เบื้องต้น (แฟกซ์ เครื่องซีร๊อกส์ – สแกน โทรศัพท์)
• สามารถทำงาน 5 วัน /สัปดาห์ได้ จันทร์ – ศุกร์
• หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

สวัสดิการ : (สำหรับพนักงานประจำ)
• โบนัสหรือคอมมิชชั่น
• ค่าวิชาชีพ ค่าโทรศัพท์เฉพาะตำแหน่ง
• ค่าปฏิบัติงานประจำโครงการ
• ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
• ประกัน , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทันตกรรม , ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ฟิตเนสสำหรับออกกำลังกาย
• ส่วนลดในการซื้อโครงการของศุภาลัย
• สิทธิพักผ่อนโรงแรมในเครือ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และตรวจร่างกายประจำปี
• เงินของขวัญแต่งงาน, ของขวัญคลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้ ฯลฯ

การสมัครงาน :
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ โทร.02-7258888 ต่อ 603, 605, 609