พนักงานเคาน์เตอร์ศูนย์อาหาร อัมรินทร์ พลาซ่า Part Time / Full Time

318
Receptionist

พนักงานเคาน์เตอร์ศูนย์อาหาร


รายละเอียดของงาน

 • พนักงานประจำเคาน์เตอร์ศูนย์อาหาร
 • ทำงานที่ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 4
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (ตามตารางการปฏิบัติงาน/ไม่มีกะ)

พนักงานแคชเชียร์
1. ประจำจุดจำหน่ายคูปองศูนย์อาหาร
2. สรุปรายการแลกคูปองและนำส่ง
3. เช็คจำนวนเงิน รวบรวมส่งให้กับหน่วยงาน
4. ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

พนักงานขายเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
2. เช็คจำนวนเงิน / สรุปการขายเครื่องดื่ม รวบรวมส่งให้กับหน่วยงาน
3. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ

อัตราค่าจ้าง
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท + ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
 2. อายุ18 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 4. รักงานบริการ ขยัน ตั้งใจทำงาน
 5. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 6. หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์หรือขายเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript ฉบับปัจจุบัน
 5. สำเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
 6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

การสมัครงาน
สมัครและสัมภาษณ์ ด้วยตนเองที่ อาคารเกษร พลาซ่า ชั้น 4 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โทร.02-6125900 ต่อ 5831