Home Part Time กาแฟอเมซอนอาคารอินเตอร์ลิงค์ รับสมัครพนักงาน Part Time / Full Time

กาแฟอเมซอนอาคารอินเตอร์ลิงค์ รับสมัครพนักงาน Part Time / Full Time

กาแฟอเมซอนอาคารอินเตอร์ลิงค์
กาแฟอเมซอนอาคารอินเตอร์ลิงค์ รับสมัครพนักงาน Part Time / Full Time

รายละเอียดงาน
พนักงานบริการ (Front)
• มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้าและทักทายเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
• อำนวยความสะดวกช่วยรับออเดอร์เสนอขายสินค้า
• เสิร์ฟ เก็บโต๊ะ ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ
พนักงานชงเครื่องดื่ม (Barista)
• มีหน้าที่ทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
• เตรียมการขายให้พร้อม
• ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย
พนักงานรับออเดอร์และดูแลเงินสด (Cashier)
• ทักทายลูกค้าพร้อมเสนอการขาย
• รับออเดอร์คิดเงินทอนเงินลูกค้าอย่างถูกต้องรวดเร็ว และประทับใจลูกค้า
• ทำรายงานจัดส่งทางผู้จัดการร้าน
• ตรวจนับสินค้าที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศชาย/เพศหญิง
• อายุ 20-35ปี
• รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
• ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• ถ้าเคยผ่านงาน ดูแลร้านกาแฟ พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• ค่าจ้าง / เงินเดือน / ค่าล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วัน (วันที่ 15 และ 30/31 ของเดือน)
• คอมมิชชั่น ทุกเดือน
• เงินพิเศษตามเกรดของสถานี ทุกเดือน
• เงินโบนัส ทุกสิ้นปี
• ขึ้นเงินเดือนทุกปี ตามผลการประเมิน
• บ้านพักพนักงาน ฟรีทุกสาขา
• เครื่องแบบพนักงาน ฟรี
• ข้าวสวยฟรี 1 มื้อต่อกะ
• เบิกค่ารักษาพยาบาลยานเจ็บป่วย นอกเหนือจากประกันสังคม
• ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี
• กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธนาคารธอส.)
• มีโครงการกู้เงิน “ผ่านธนาคารออมสิน”
• รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน
• วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
• วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน สูงสุด 20 วัน/ปี
• สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ลาฝึกอบรมวิชาทหาร
• มีมาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกตำแหน่ง
• สามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการทำงานได้ตามต้องการ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่สาขา หรือ ส่งประวัติการทำงาน รูปถ่าย บัตรประชาชน มาที่ bbbeverage1@gmail.com

Exit mobile version