Home Part Time พนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน ค่าจ้าง 220-400 บาท/วัน

พนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน ค่าจ้าง 220-400 บาท/วัน

พนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน

รายละเอียดงาน

 • คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับเช็ค
 • ทำงานสัปดาห์ละ 1-2 วัน
 • เวลาทำงาน 13.00-18.00 น.
 • ไม่สามารถระบุวันได้ แต่ส่วนใหญ่จะตรงกับวันจันทร์
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาลงได้
 • จ่ายค่าจ้าง 220-400 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานพหลโยธิน
 • สำนักงานสีลม
 • สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 • สำนักงานรามคำแหง 151

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/เพศหญิง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะในการพิมพ์ ตัวเลข ดี

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัสประจำปี

เอกสารสมัครงาน

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่าย อย่างละ 1 ชุด

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ตั้งแต่ 8.30-12.00 น.

Exit mobile version