Home Part Time เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว เตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร (สัญญาจ้าง)

เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว เตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร (สัญญาจ้าง)

เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว เตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร (สัญญาจ้าง)
เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว เตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร (สัญญาจ้าง)

รายละเอียด :

  • ตรวจสอบ พิมพ์ สแกน บันทึก เอกสาร จัดเก็บเอกสาร
  • ทำงานทุกวันจันทร์-ศุกร์ (08:30-17:30)
  • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สัญญาจ้าง 4 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศหญิง เท่านั้น
  • อายุระว่าง 20-28 ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานสมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อคุณฐาปณีย์ โทร.02-764-8633

Exit mobile version