Home Part Time ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ รับสมัครพนักงานดูแลอุปกรณ์ดราฟต์เบียร์

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ รับสมัครพนักงานดูแลอุปกรณ์ดราฟต์เบียร์

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ รับสมัครพนักงานดูแลอุปกรณ์เครื่อง ดราฟต์เบียร์
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ รับสมัครพนักงานดูแลอุปกรณ์เครื่อง ดราฟต์เบียร์

รายละเอียด :
• จัดเตรียมอุปกรณ์เบียร์สดประกอบเครื่องและงานซ่อมบำรุงให้ตรงตามแผนการจัดส่งอุปกรณ์
• ดูแลรักษาอุปกรณ์เบียร์สดของบริษัทตามวิธีการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
• ดูแลการบริการจัดส่งตู้เย็น และรับคืนตู้เย็นจากร้านค้า
• ดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดของพื้นที่ทำงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัย
• เรียนรู้ระบบการทำงาน และศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
• สามารถทำงานที่ โรงเบียร์ Heineken ไทรน้อย-นนทบุรี ได้
• สามารถทำงานนอกสถานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ได้
• สามารถทำงานตามระยะสัญญาได้ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

คุณสมบัติ :
• เพศชาย เท่านั้น
• ไม่จำกัดอายุ
• วุฒิ ม.ต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์และทักษะด้านงานช่างไฟฟ้า หรือ งานเครื่องกล
• สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ติดต่อสมัครงาน :
สนใจร่วมงานกับ ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ส่งประวัติมาที่อีเมล์ atcharee@tapb.co.th ติดต่อคุณอัจฉรีย์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทร.096-9195588

Exit mobile version