Home Part Time ศูนย์โกลเบิล อาร์ต รับสมัครครูสอนศิลปะ สาขาต่างจังหวัด (Part Time)

ศูนย์โกลเบิล อาร์ต รับสมัครครูสอนศิลปะ สาขาต่างจังหวัด (Part Time)

ศูนย์โกลเบิล อาร์ต รับสมัครครูสอนศิลปะ สาขาต่างจังหวัด (Part Time)
ศูนย์โกลเบิล อาร์ต รับสมัครครูสอนศิลปะ สาขาต่างจังหวัด (Part Time)

รายละเอียด :

 • สอนศิลปะเด็ก อายุ 3-15 ปี
 • สื่อสารผลงาน และ พัฒนาการนักเรียน กับผู้ปกครอง
 • ตกแต่งศูนย์ทั้งใน และนอกห้องเรียน
 • ทำงานอื่นๆ ของศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สาขาที่รับสมัคร :

 • ศูนย์โกลเบิล อาร์ต กำแพงเพชร
 • ศูนย์โกลเบิล อาร์ต นิวทาวน์ สกลนคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • รักเด็ก ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก อยู่ร่วมกับเด็กได้
 • มีความสนใจเเละพื้นฐานทางด้านศิลปะ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่าเริง เปิดเผย เเละกล้าเเสดงออก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 • หากจบตรงทางด้านศิลปะ หรือเกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ โกลเบิล อาร์ต ติดต่อสำนักงานใหญ่ โทร.094-5622497

Exit mobile version