Home Part Time KFC รับสมัครพนักงานบริการ เสิร์ฟ (FT/PT) หลายอัตรา (390 บาท/วัน)

KFC รับสมัครพนักงานบริการ เสิร์ฟ (FT/PT) หลายอัตรา (390 บาท/วัน)

KFC รับสมัครพนักงานบริการ เสิร์ฟ (FT/PT) หลายอัตรา (390 บาท/วัน)
KFC รับสมัครพนักงานบริการ เสิร์ฟ (FT/PT) หลายอัตรา (390 บาท/วัน)

รายละเอียด :

 • ดูแลงานเสิร์ฟ บริการลูกค้า
 • เตรียมของ เช็ดโต๊ะ
 • ดูแลเรื่องความสะอาดภายในร้าน
 • และงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุระหว่าง 15-40 ปี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ และคนพิการ

ค่าตอบแทน :

 • รายได้ชั่วโมงละ 40-49 บาท หรือวันละ 336-390 บาท
 • รายได้ (เฉลี่ย) 10,000-20,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ :

 • Incentive
 • พักร้อน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • การปรับเงินประจำปี
 • เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม
 • เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
 • การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ร้าน KFC ทุกสาขาใกล้บ้าน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.091-1158148 (พี่แบงค์)

Exit mobile version