Home Part Time พนักงานจัดเก็บข้อมูล ถ่ายภาพข้อมูลประกาศขายบ้านและที่ดิน Part Time

พนักงานจัดเก็บข้อมูล ถ่ายภาพข้อมูลประกาศขายบ้านและที่ดิน Part Time

KUHOME
พนักงานจัดเก็บข้อมูล ถ่ายภาพข้อมูลประกาศขายบ้านและที่ดิน Part Time

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ
• เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำประเภทพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร
• เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำประเภทผู้ขับรถโดยสาร Taxi
• เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำประเภทขับขี่ มอเตอร์ไซค์รับจัาง

สวัสดิการ
• เงินค่าช่วยเหลือพิเศษ
• เงินค่าส่งเสริมการขาย
• เงินค่าสร้างประสบการณ์ประทับใจให้แขกที่เข้าพักกับโรงแรม
• การประเมินผลและการปรับค่าจ้างประจำปี
• พนักงานดีเด่นประจำไตรมาศ / พนักงานดีเด่นประจำปี
• งานเลี้ยงวันเกิด
• งานเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนประกันสังคม
• อาหารสำหรับพนักงาน 2 มื้อ
• ตู้เก็บของพนักงาน
• การฝึกอบรม
• เบี้ยขยัน
• ชุดยูนิฟอร์ม

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.088-0226831 (คุณพิทักษ์)

Exit mobile version