Home Part Time ศูนย์คุมองโชคชัยร่วมมิตร รับสมัครครูผู้ช่วย หลายอัตรา

ศูนย์คุมองโชคชัยร่วมมิตร รับสมัครครูผู้ช่วย หลายอัตรา

ศูนย์คุมองโชคชัยร่วมมิตร
งาน Part time ศูนย์คุมองโชคชัยร่วมมิตร รับสมัครครูผู้ช่วย 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • ตรวจงาน ให้การสอนเด็กเล็กๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ หรือถนัดวิชาใด วิชาหนึ่งก็ได้
  • มีการสอนงานก่อน ไม่ต้องกังวลเรื่องการสอน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  • เพศหญิง , อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป หรือกำลังศึกษา
  • มีความรับผิดชอบ, ใจเย็น, ใฝ่เรียนรู้, ตั้งใจ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

สาขาที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์คุมองโชคชัยร่วมมิตร เลขที่ 105 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์คุมองโชคชัยร่วมมิตร KUMON เปิดดำเนินการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย แก่นักเรียนระดับชั้นประถมต้น จน ถึง ระดับมัธยม บริหารจัดการโดยคุณครูปุ๋ย ซึ่งเปิดดำเนินการมานานกว่า 13 ปี

Exit mobile version