Home Part Time เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงาน Call Center (รายวัน/รายชั่วโมง)

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงาน Call Center (รายวัน/รายชั่วโมง)

Call Center (รายวัน/รายชั่วโมง)

รายละเอียด :
• บริการให้ข้อมูล, คำแนะนำ, รับเรื่องร้องเรียน
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในของบริษัทให้กับลูกค้า
• บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในระบบ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• อายุระหว่าง 18-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป / ปวช.-ปวส. และระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
• มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• ค่าตอบแทนพิเศษ
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ค่ายานพาหนะ

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสมัครเป็น พนักงาน Call Center (รายวัน/รายชั่วโมง) เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ติดต่อคุณธัญชนก โทร.092-2582335

Exit mobile version