Home Part Time งาน Part Time ถ่ายภาพ จัดเก็บข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพขับรถ

งาน Part Time ถ่ายภาพ จัดเก็บข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพขับรถ

ถ่ายภาพ จัดเก็บข้อมูล
งาน Part Time ถ่ายภาพ จัดเก็บข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพขับรถ

รายละเอียดงาน

 • ถ่ายภาพข้อมูลการประกาศขายบ้านและที่ดินสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ่าย 20 บาท/ภาพ
 • เงื่อนไขต่างๆ ในเรื่่องการจ่ายชำระให้มาทำการตกลงกันอีกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำประเภทพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำประเภทผู้ขับรถโดยสาร Taxi
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำประเภทขับขี่ มอเตอร์ไซค์รับจัาง

สวัสดิการ

 • เงินค่าช่วยเหลือพิเศษ
 • เงินค่าส่งเสริมการขาย
 • เงินค่าสร้างประสบการณ์ประทับใจให้แขกที่เข้าพักกับโรงแรม
 • การประเมินผลและการปรับค่าจ้างประจำปี
 • พนักงานดีเด่นประจำไตรมาศ / พนักงานดีเด่นประจำปี
 • งานเลี้ยงวันเกิด
 • งานเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • อาหารสำหรับพนักงาน 2 มื้อ
 • ตู้เก็บของพนักงาน
 • การฝึกอบรม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.088-0226831 (คุณพิทักษ์)

KU HOME ตั้งอยู่ในรั้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ บริการห้องพัก จำนวน 100 ห้อง รับจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน

Exit mobile version