Home Part Time SF Cinema เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รับสมัครพนักงานบริการ (FT / PT)

SF Cinema เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รับสมัครพนักงานบริการ (FT / PT)

รายละเอียดงาน :
• พนักงานบริการลูกค้า
• จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
• จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
• อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในบริเวณโรงภาพยนตร์
• ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมบริการลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• เอส เอฟ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4 – 8 ช.ม. สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป
• รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ :
• ค่าเดินทาง
• ค่าโทรศัพท์
• ประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
• ประกันสุขภาพ
• งานสังสรรค์ประจำปี
• โบนัส (ตามผลประกอบการ)

การสมัครงาน :
สมัครงานด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.086-3223430 , 091-7780211

Exit mobile version