Home Part Time งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน (Part Time) 800 บาท/วัน

งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน (Part Time) 800 บาท/วัน

งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน (Part Time) 800 บาท/วัน
งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน (Part Time) 800 บาท/วัน

รายละเอียด :

  • ประชาสัมพันธ์ ดูแลให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อ
  • ติดต่อประสานงานภายในศูนย์การค้า
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด

คุณสมบัติ :

  • เฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • รูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพที่ดี

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานสมัครด้วยตนเอง ติดต่อ คุณเนย, คุณเปา โทร.090-1981038, 090-1981035

Exit mobile version