Home Part Time Traffic count-Daily Staff รับสมัครพนักงานสำรวจ นับจำนวน

Traffic count-Daily Staff รับสมัครพนักงานสำรวจ นับจำนวน

Traffic count-Daily Staff

ลักษณะงาน
•สำรวจปริมาณคน รถ ในพื้นที่ต่างๆ ที่กำหนด
•บันทึกข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจ ส่งให้หัวหน้างานเดินทางไปพบหัวหน้าที่ Site งาน ตามแผนงานที่กำหนด ไม่ต้องเข้าบริษัท (เฉพาะใน กทม. และปริมณฑล)
•ไม่ได้ประจำห้าง / เป็นงานภาคสนาม ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ (งานเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ)
•เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด พร้อมหัวหน้างานได้
(ไปทำงานเป็นทีมโดยรถบริษัท มีรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด)

คุณสมบัติผู้สมัคร
•เพศชาย / เพศหญิง
•อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
•สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•สามารถทำงานเป็นกะได้ / ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ไปกับหัวหน้างาน ไปเป็นทีม 5 – 6 คน)
•ขยัน ซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด และคดีความอาญาทุกประเภท
•มีรถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานพื้นที่ กทม.

รายได้ และสวัสดิการ
•ได้รับอัตราจ้างวันละ 600 – 700 บาท
•ประกันสังคมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
•ทำงานประมาณ 22 – 26 วัน/เดือน มีงานให้ทำตลอดทั้งปี
•มีโอกาสได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามผลงานรายบุคคล)

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ ชั้น 5 บิ๊กซีสาขาราชดำริ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) ติดต่อฝ่ายบุคคล ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น.

Exit mobile version