Home Part Time TOT OS รับสมัครพนักงานรายวัน ธุรการพาร์ทไทม์ รายได้ 500 บาท/วัน

TOT OS รับสมัครพนักงานรายวัน ธุรการพาร์ทไทม์ รายได้ 500 บาท/วัน

TOT OS รับสมัครพนักงานรายวัน ธุรการพาร์ทไทม์ รายได้ 500 บาท/วัน
TOT OS รับสมัครพนักงานรายวัน ธุรการพาร์ทไทม์ รายได้ 500 บาท/วัน

TOT OS เราคือผู้ให้บริการ Outsourcing ที่เป็นเลิศ สำหรับธุรกิจ ICT และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

รายละเอียด :

 • ทำงานทุกวันจันทร์-ศุกร์ (08:30-16:30)
 • ติดตาม รวมรวม และตรวจสอบ เอกสารรายงานการให้บริการและการส่งมอบ
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • ตรวจสอบและเฝ้าดูแลระบบบริหารจัดการโครงข่ายของโครงการ
 • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี และโปรแกรมของสำนักงานอื่นๆ ได้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง (สัญชาติไทย)
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านนี้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากงามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติดนฐานทุจริตต่อหน้าที่
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ :

 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี พนักงาน/บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบอุทกภัย/อัคคีภัย/วาตภัย
 • เงินพิเศษ ค่าประกันผลงานเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย งานจ้างเหมา Out Task
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที

ติดต่อสมัครงาน :
สนใจร่วมงานสมัครด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล บริษัท ทีโอที โอเอส โทร.02-575-7783

Exit mobile version