ม.ราชภัฎจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนอาเซียน

0
1014

ม.ราชภัฎจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนอาเซียน ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า จังหวัดนครนายยก

ติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 โทร.0-2942-6900