มูลนิธิไทยรัฐ จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท

0
936

มูลนิธิไทยรัฐ เชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวดชิงรางวัล “กำพล วัชรพล” โดยวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่และประกาศเกียรติคุณ

ด้วยมูลนิธิไทยรัฐ จะมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 ด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ได้ศึกษาวิจัยอันเป็นประโยชน์แก่วงการสื่อสารมวลชน เช่น การผลิต การตลาด การโฆษณา เทคโนโลยีการพิมพ์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศรางวัล “กำพล วัชรพล

วิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้าประกวดได้จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -15 กันยายน 2555 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัล เงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมด้วยโล่และประกาศเกียรติคุณ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิไทยรัฐ อาคารรับโฆษณา ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-1064, 02-2721030 ต่อ 1186-1188 ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ