โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES THAILAND

0
813

YES THAILAND จัดสอบชิงทุน ยุวฑูต YES และทุนนักเรียนดีเด่น YES รุ่นที่ 23 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน แอฟริกาใต้ และสอบคัดเลือกทุนบุตรครู และทุนศึกษาภาษา และวัฒนธรรม YES รุ่นที่ 30 และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES-2015 ประจำปีการศึกษา 2016/2017 รวม 215 ทุน สมัครรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2558

องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ใต้หวัน ฝรั่งเศส เม็กซิโก เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรับทุน “ยุวทูต” และทุนสมทบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ “ยุวทูต YES” อันจะนำมาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างชนชาติต่างๆ ทั่วโลกต่อไป ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเศเพื่อผดุงสันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย

ประเภทของทุน

 • ทุนเต็มจำนวน 3 ทุน
 • ทุนเต็มจำนวนโรงเรียนยุวทูตศึกษา จำนวน 2 ทุน
 • ทุนยอดเยี่ยม จำนวน 7 ทุน
 • ทุนดีเด่น จำนวน 13 ทุน
 • ทุนบุตรครู จำนวน 20 ทุน
 • ทุนบุตรข้าราชการ จำนวน 20 ทุน
 • ทุนสมทบ จำนวน 150 ทุน

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 • มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
 • มีสุขภาพจิตดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้น
 • กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์ และอิตาลี เท่านั้น

กำหนดการ

 • สมัครรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2558
 • สอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2558
 • ประกาศผลทุน ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 30 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อ เฉพาะผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
 • สอบสัมภาษณ์รอบแรก เฉพาะผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อ เฉพาะผู้มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด 10 คน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
 • สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนรอบสุดท้าย วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศผลทุน ยุวฑูต YES ทุน ดีเด่น YES รุ่นที่ 23 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

การติดต่อ
ขอระเบียบการ / ใบสมัครได้ที่ สำนักงาน YES – ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียนทั่วไทย, กวดวิชาทั่วไทย) และอาสาฯ YES ทั่วไป
สำนักงาน YES เลขที่ 9/19 คลองลำเจียก คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.081-6389706, 094-3286525 เว็บไซต์: www.yesthailand.org