บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานประจำร้านหลายอัตรา

1180
MC jeans

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


บริษัทมีความต้องการที่รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (Store Manager Trainee)
 • ตำแหน่ง พนักงานขาย (PC)
 • และตำแหน่งอื่นๆ หลายอัตรา

รายได้รวมสูงสุด 15,000 – 25,000 บาท

วิธีการสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเอง
  สมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 • สมัครผ่านเว็บไซต์
  โดยเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย แล้วแนบเอกสารที่จำเป็น เช่น แฟ้มประวัติ, เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) (กรุณาส่งไฟล์เป็น pdf ,doc หรือ docx เท่านั้น)

เอกสารการสมัคร

 • ประวัติย่อ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรับรองการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงานหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด

การติดต่อ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 448, 450 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250