ร้านอาหารสีฟ้า SEE FAH รับสมัครพนักงานบริการ Part Time / Full Time

SeeFah

ร้านอาหารสีฟ้า SEE FAH


ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • ผู้จัดการเขต 2 อัตรา
 • ผู้จัดการสาขา 3 อัตรา
 • พนักงานบริการ / แคชเชียร์ / บาร์น้ำ 29 อัตรา
 • พนักงานส่งอาหาร 2 อัตรา
 • ครัว / ล้างชาม 14 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร (เบื้องต้น)

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • Service Charge การันตรี 1,000 บาท/เดือน
 • อาหาร 2 มื้อต่อวัน
 • เงิน TIPS และค่าล่วงเวลา (OT)
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • กองทุนประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • หอพักพนักงาน (บางตำแหน่ง)
 • เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 • ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าตำแหน่ง / ค่าเดินทาง / ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • พนักงานส่วนสำนักงาน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท Seefah Restaurant Group
ติดต่อคุณภูเบศร์ แผนกสรรหา/คัดเลือก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (9.00 – 15.00น.)
โทร.02-6550251-60 ต่อ 36 หรือ 091-1201459