ร้านอาหาร Shabu Shi “ชาบูชิ” รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

Shabu Shi

พนักงาน Part Time / Full Time

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (15,700 บาท)
• อายุไม่เกิน 26 ปี
• รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

พนักงานเสิร์ฟ พนักงานตอนรับ กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊ก (10,700 บาท)
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน part time รายชั่วโมง (42 บาท/ชั่วโมง)
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ทุกตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

สวัสดิการ :
• เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
• เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (บางสาขา)
• เงินช่วยเหลือค่าพื้นที่ (บางสาขา)
• โบนัส, ทิป, เงินรางวัลจากยอดขาย
• เครื่องแบบพนักงาน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี ฯลฯ

การสมัครงาน :
สนใจร่วมงาน ติดต่อได้ที่ร้านอาหาร ShabuShi ชาบูชิ ทุกสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.