ฮะจิบัง ราเมน รับสมัครพนักงาน Part Time / Full Time หลายอัตรา

1163
ฮะจิบัง ราเมน

ฮะจิบัง ราเมน บะหมี่หมายเลข 8


รับสมัครพนักงาน Full Time / Part Time หลายอัตรา

ผู้จัดการร้าน

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารโดยตรง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง

รองผู้จัดการร้าน

 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารโดยตรง 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง

พนักงานเสิร์ฟ Full Time / Part Time

 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

แม่บ้านประจำร้าน

 • เพศชาย /หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน ลาพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินพิเศษจากยอดขาย
 • เงินทิป
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • รับประทานอาหารในราคาลด 50%

การติดต่อ
สมัครด้วยตนเองที่ ร้านฮะจิบัง ราเมน ทุกสาขา หรือที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด

ฮะจิบัง ราเมน เราทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทร้านบะหมี่ (ราเมน) เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกบนถนนสายหลักหมายเลข 8 ที่เมืองคางะ ประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์กว่า 38 ปี ฮะจิบังราเมนมีสาขามากกว่า 200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ