โรบินสัน เปิดรับสมัครพนักงานประจำห้างสรรพสินค้า ROBINSON

593
ROBINSON

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINSON


รับสมัครผู้จัดการฝ่าย และหัวหน้าแผนก ประจำสาขา เซ็นทรัลฯ ระยอง จำนวนหลายอัตรา

ระดับผู้จัดการฝ่าย

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Solf Line, Hard Line)
คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า
 • ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย
 • ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
 • ดูแลบุคลากรในแผนกให้ทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารสายงานการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ร่วมพัฒนา และปรับปรุงระบบวิธีการปฏิบัติงานส่งเสริมการขาย

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรการ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารและดูแลค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับหัวหน้าแผนก

 • หัวหน้าแผนก Ladies Wear / Lingeries
 • หัวหน้าแผนก Cosmetics / Ladies Accessorie
 • หัวหน้าแผนก Moderate Shoes & Handbag
 • หัวหน้าแผนก Men’s Business / Men’ Casual
 • หัวหน้าแผนก Men’s Accessorie
 • หัวหน้าแผนก Men’s Shoes / Furnishing
 • หัวหน้าแผนก Differentiate
 • หัวหน้าแผนก Children Wear
 • หัวหน้าแผนก Giff / Just / Toys
 • หัวหน้าแผนก Houseware / Small App.
 • หัวหน้าแผนก Home / Interrior / Hardware / Auto
 • หัวหน้าแผนกแคชเซียร์และบริการลูกค้า
 • หัวหน้าแผนก Visual Mer & Graphic Design
 • หัวหน้าแผนก MKT / Grand Hall
 • หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
 • หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย
 • หัวหน้าแผนกแผนกธุรการ
 • หัวหน้าแผนกการเงิน
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและตรวจรับสินค้า
 • หัวหน้าแผนกบุคคล
 • เลขานุการ

คุณสมบัติ
ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี สามารถบริหารลูกน้องภายในทีมได้ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตใจรักงานบริการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 1,000 บาท)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือบุตร
 • โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี
 • ยูนิฟอร์ท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • จัดเที่ยวประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

สอบถามหรือสมัครงาน Robinson โทร. 092-261-7015, 081-371-8360 E-mail: rbs.rayong@gmail.com

การติดต่อ
สำนักงานใหญ่: บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-1692500 เว็บไซต์: www.robinson.co.th