Doi Chaang Caffe’ รับสมัครพนักงานบาริสต้า ประจำสาขา อ.ต.ก. จตุจักร

Doi Chaang Caffe'

Doi Chaang Caffe’ รับสมัครพนักงานบาริสต้า ประจำสาขา อ.ต.ก. จตุจักร โดยผู้สมัครมีหน้าที่แนะนำสินค้าและบริการต่างๆ รับออเดอร์เมนูเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ จัดทำและเสริฟแก่ลูกค้า งานนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เป็นบาริสต้ามาก่อน ถ้าเคยผ่านการฝึกงานด้านบริการร้านอาหาร หรือร้านกาแฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Doi Chaang Caffe’

รายละเอียดงาน
– ให้บริการลูกค้า โดยการรับออเดอร์เมนูเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ จัดทำและเสริฟแก่ลูกค้า
– แนะนำสินค้าและบริการต่างๆ ภายในร้าน กาแฟดอยช้าง
– ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และดูแลความสะอาดทั้งหมดภายในร้าน
– บริหารจัดการ stock วัตถุดิบและสินค้าในร้าน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– ทำหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– รายได้รวม 12,100 บาท ขึ้นไปตามความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 4. มีความตั้งใจทำงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เป็นบาริสต้ามาก่อน
 6. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น
 7. บุคลิกภาพดี เหมาะกับงานให้บริการลูกค้า สามารถรับคำติชมจากหัวหน้างานและลูกค้าได้
 8. สามารถทำงานได้ 6 วัน / สัปดาห์ ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้
 9. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 10. มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
 11. ถ้าเคยผ่านการฝึกงานด้านบริการร้านอาหาร หรือร้านกาแฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ถ้ามีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. ต้องเข้ารับการอบรมการเป็นบาริสต้ากับบริษัทฯ หรือที่บริษัทกำหนดได้

สวัสดิการ
– เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ตามเงื่อนไขของบริษัท
– ปรับเงินเดือนตามผลงานเมื่อผ่านทดลองงาน
– เงินรางวัลจากการขาย
– เงินทิป
– เงินค่าล่วงเวลา
– เงินช่วยเหลือค่าเดินทางกรณีพิเศษ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
– เครื่องดื่มฟรีในสาขา 1 แก้ว/วัน
– เงินช่วยเหลืองานศพ
– เครื่องแบบพนักงาน
– ของขวัญแต่งงาน
– ประกันสังคม
– ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
– อบรมการเป็นบาริสต้า
– วันหยุด และวันลา ตามกฎหมายกำหนด

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ กาแฟดอยช้าง ทุกสาขาใกล้บ้าน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.081-8291723