Texas Chicken รับสมัครพนักงานประจำร้าน Full Time / Part Time

Texas Chicken

Texas Chicken

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานประจำร้าน (Full Time)
• เพศหญิง / เพศชาย
• อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
• วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

พนักงานประจำร้าน (Part Time)
• เพศหญิง / เพศชาย
• อายุ 18 ปี
• ยินดีรับนักเรียน นักศึกษา

ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาที่ปฏิบัติงาน
• ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

สวัสดิการ
• ค่าจ้างจ่ายทุก 15 วัน
• ค่าล่วงเวลา (OT)
• คอมมิชชั่น
• เงินพิเศษ
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
• โบนัสทุกสิ้นปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• สาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ Texas Chicken สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 ติดต่อพี่โอม