หน้าแรก แท็ก กรมการแพทย์

แท็ก: กรมการแพทย์


กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 59 อัตรา

กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 59 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน...
โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลทเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 98 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง รวม 98 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 5 -...
โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่...
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม...
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 -...
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์สิรินธรฯ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ - 30...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่...
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 18 -...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 17 -...
แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

แพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2558 ตลอด 24...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 20 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รวม 20 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม...
กรมการแพทย์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 27...
โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 20 -...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รวม 8 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตราฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักทรัพยากรบุคคล รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่...
โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 2 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี ตั้งแต่วันที่...
กรมการแพทย์

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเถสัชกรรม และเจ้าพนักงานเวชสถิติ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน...
สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 15 -...
กรมการแพทย์

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งงานที่รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 4 -...
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม...

Social network

16,643แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
387ผู้ติดตามติดตาม
264ผู้ติดตามติดตาม
1,217ผู้ติดตามติดตาม