หน้าแรก แท็ก กรมชลประทาน

แท็ก: กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 735 อัตรา

กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รวม 735 อัตรา สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมชลประทาน ในตำแหน่งต่างๆ รวม 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2557 ตลอด...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 18 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 งานราชการที่เปิดสอบ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 50 อัตรา

กรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อุทกวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายช่างภาพปฏิบัติงาน รวม 50 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม