หน้าแรก แท็ก กรมประมง

แท็ก: กรมประมง

กองบริหารจัดการด้านการประมง

กองบริหารจัดการด้านการประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

กองบริหารจัดการด้านการประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง (กองบริหารจัดการด้านการประมง) ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน...
กรมประมง

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นิติกร) จำนวน 2 อัตรา

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 กรมประมง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม...
กรมประมง

กองคลัง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองคลัง กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 สิงหาคม...
กรมประมง

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม...
กรมประมง

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ...
กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขานุการกรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ...
กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม...
กรมประมง

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักวิชาการประมง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์...
กรมประมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักภูมิศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานประมง...
กรมประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
กรมประมง

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานประมง จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป...
กรมประมง

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์...
กรมประมง

สทป. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

กรมประมง โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (สทป.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
กรมประมง

ศูนย์วิจัยฯประมงชายฝั่งระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าพนักงานประมง

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ธันวาคม...
กรมประมง

ศูนย์วิจัยฯประมงน้ำจืดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม...
กรมประมง

ศูนย์วิจัยฯประมงน้ำจืดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม