หน้าแรก แท็ก ทุนการศึกษา

แท็ก: ทุนการศึกษา

Design Contest 2016

Design Contest 2016 by Index Living Mall ชิงรางวัล รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

Index Living Mall ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายในเข้าประกวดในโครงการ More Function, Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า...
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดชิงทุนการศึกษาในโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดชิงทุนการศึกษาในโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมมูลค่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 แนวคิดโครงการ โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ และการตรวจสอบระบบประปาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่ง กปภ. คาดหวังว่าครูและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน...
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปี 2558 ทุนนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) ทุนนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติ) นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (รอบวันอาทิตย์)...
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 จำนวน 5 ทุน

ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภายในประเทศ จำนวน 5 ทุน จาก 7 หลักสูตร สมัครรับทุนด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ตั้งแต่บัดนี้...

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จัดการประกวดภาพวาดภาพสร้างสรรค์ จากขวดน้ำพลาสติก

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เชิญชวนหนูๆ ที่กำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาที่ 1 - 6 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ ผลงานรีไซเคิล จากขวดน้ำพลาสติก ในหัวข้อ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สร้างงานศิลป์ คิด(ส์) รีไซเคิล เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลมูลค่ากว่า...
KMITL

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. รับสมัครทุนในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รวม 5 ทุน

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 รวม 5 ทุน สมัครด้วยตนเอง ที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11...
ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย จัดประกวดเขียนจดหมายหัวข้อ ดนตรี…สำคัญอย่างไรต่อชีวิต

ไปรษณีย์ไทยร่วมกับพันธมิตร ขอเชิญชวนเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายหัวข้อ “ดนตรี...สำคัญอย่างไรต่อชีวิต” เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร และลุ้นเป็นตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับโลก เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ.57 นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด...
HP Creative 2013

ขอเชิญเยาวชนไทยเข้าร่วม โครงการ HP Creative @Play Camp 2013

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (HP) ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความสามารถผนวกกับมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมส่งผลงาน ในโครงการ "HP Creative @Play Camp 2013" สร้างสรรค์ในนามสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประกวดในโครงการ เพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า...
OEG 2014-2015

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน โออีจี รุ่นที่ 21 รวม 27 ทุน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน โออีจี รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2014/2015 จำนวน 27 ทุน เปิดสอบรอบพิเศษ วันที่ 21 กันยายน 2556 สมัครด่วน ปิดรับใบสมัครวันที่ 17 กันยายน นี้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน...
โรงเรียนสอนภาษานานมี

โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี จัดการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับประถม-มัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้ง 3 ประจำปี 2556...
TARO

การแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ TARO Math Tournament 2013

เว็บไซต์ www.eduzones.com และ ปลาสวรรค์ ตราทาโร ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน TARO Math Tournament 2013 เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 750,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้...
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ Bird festival

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ Bird festival หัวข้อ "Amazing birds in Khao Kheow Open Zoo" เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28...
โครงการประกวดการเขียนจดหมาย

โครงการประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ UPU

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดโครงการประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ของ UPU ประจำปี 2556 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยมีการเขียนและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งในปีนี้ได้มีกำหนดหัวข้อ "Writr a Letter about why water is precious"...
โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน

ม.ศรีปทุม จัดประกวดไอเดียสุดเจ๋ง ผลิตสื่อวิดิทัศน์และงานเขียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน เข้าประกวด "อวดไอเดียสุดเจ๋ง ผลิตสื่อวิดิทัศน์และงานเขียน" ในหัวข้อ "นักศึกษาไทยกับอาเซียน WE ARE THE ASEAN" เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 125,000 บาท คุณสมบัติและกติกาการสมัคร ...
กรมการพัฒนาชุมชน

การประกวดตราสัญลักษณ์ LOGO เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (คกส.) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยดำเนินการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ตราสัญลักษณ์ในงานกองทุนฯ รวมทั้งกิจกรรมที่จะต้องประสานงานความร่วมมือการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การประกวดเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จัก สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกกลุ่ม กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีหลักเกณฑ์...
Queen

คุรุสภา จัดประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

เนื่องด้วยวาระโอกาสวันครูที่จะถึงในเดือนมกราคม 2556 นี้ ทางคุรุสภาได้จัดการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของครู และเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 9...
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสมัครโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2556          ...
ICT

ICT จัดการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT จัดการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย ป้องกันภัยเว็บไซต์ ในหัวข้อ "การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง " (ICT Housekeeper) ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2556 ICT Housekeeper เป็นซอฟท์แวร์ช่วยป้องกันภัยแฝงจากอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานมากกว่าแสนราย...
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานี้สำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2555 ประเภทของทุนการศึกษาแบบ Full...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การประกวดผลงาน Animation เรื่องสั้น หัวข้อ “Healthy Young Gen”

การประกวดผลงาน Animation เรื่องสั้น ในหัวข้อ "Healthy Young Gen เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" โครงการนี้จัดโดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณะสุข จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายสุขภาพ และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานสื่อสุขภาพประเภท Animation เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก...

โครงการประกวดคำขวัญ (สโลแกน) เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน จัดโครงการประกวดคำขวัญ (สโลแกน) เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสถาบันการศึกษาเยาวชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ ให้รู้จัก...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโคงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” การจัดงานในครั้งจัดเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงความสามารถด้านการถ่ายรูปแก่บุคคลทั่วไป และเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น โครงการประกวดภาพถ่ายเป็นโครงการหนึ่งที่จะถ่ายทอดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะสื่อออกมาในรูปของภาพถ่าย และเป็นโครงการที่บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ส่งผลงานภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม