หน้าแรก แท็ก นักวิชาการเงินและบัญชี

แท็ก: นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 - 30...
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างเทคนิค รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน...
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม -...
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ...
โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการสาธารณสุข รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ -...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม...
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์ รวม 5 อัตรา สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู (สสจ.หนองบัวลำภู) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักโภชนาการ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 18 - 24...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 15 - 19...
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จังหวัดตราด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี...
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการศึกษา รหัส B58/15 จำนวน 1 อัตรา...
วัดไร่ขิง

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักวิชาการพัสดุ รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตึกอำนวยการ...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 11...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 - 27...
สสจ.อำนาจเจริญ

สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (สสจ.อจ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักเทคนิคการแพทย์ รวม 5 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน...

โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ตึกเก่า) โรงพยาบาลบึงกาฬ ตั้งแต่บัดนี้...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู (สสจ.หนองบัวลำภู) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการบริหารบุคคล ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 16 -...
สสจ.สุพรรณบุรี

สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สสจ.สุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 - 13กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มกราคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
สำนักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลนาดี รับสมัครบุคคลพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลนาดี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี...
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 ตลอด...
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 40809) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม...

Social network

16,310แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
354ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,200ผู้ติดตามติดตาม