หน้าแรก แท็ก บขส.

แท็ก: บขส.

บขส.รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 12 อัตรา

บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัทฯ จำนวน 12 อัตรา สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ ผู้ตรวจสอบ ระดับ...

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดสอบพนักงานภายในและภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง

บริษัทขนส่ง จำกัด ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายใน และบุคคลภายนอก ในตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ช่างเทคนิค ระดับ 2 รวม 3 ตำแหน่ง ผู้สนใจสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ตำแหน่งที่เปิดสอบ ...