หน้าแรก แท็ก พนักงานราชการประเภททั่วไป

แท็ก: พนักงานราชการประเภททั่วไป

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้น 4 อาคาร 10 ตั้งแต่วันที่ 29...
กรมประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างภาพ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน...
โรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งแต่บัดนี้ -...
กรมทางหลวงชนบท

สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก รวม 7 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี)...
โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รวม 19 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งแต่วันที่...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม...
กรมประมง

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ...
กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม...
กรมประมง

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักวิชาการประมง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักนิติวิทยาศาสตร์ รวม 4 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน -...
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง) และนิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวม 21 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ...
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สป.กษ.รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ...
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 -...
สำนักงานสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแแหน่ง ช่างโยธา นายช่างเครื่องกล และนักจัดการงานทั่วไป รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...
กรมประมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักภูมิศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
สำนักงานสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน...
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 19 อัตรา

สำนักงานลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดรับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 19 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3...
กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

กรมคุมประพฤติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 6 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม