หน้าแรก แท็ก พนักงานราชการ

แท็ก: พนักงานราชการ

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมหม่อนไหม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน...
กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ พนักงานการเกษตร พนักงานสูทกรรม พนักงานตัดผม พนักงานธุรการ พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 4...
กองบิน 46

กองบิน 46 เปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ รวม 3 อัตรา

กองบิน 46 เปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักสูทกรรม และพนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 ตั้งแต่วันที่ 2 - 10...
กองบิน 46

กองบิน 46 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

กองทัพอากาศ กองบิน 46 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 ตั้งแต่วันที่ 20 -...
กรมอนามัย

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลาง

กรมอนามัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลาง ตำแหน่ง นักวิชาเงินและบัญชี นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 4 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย...
สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป.สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือเคมี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ตั้งแต่บัดนี้ –...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 404 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม...
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาภาษาจีน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัส 208 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 302 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 19...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป...
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู รหัสสาขา 104

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสสาขา 104 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 304 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป...
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)...
NAVY

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กองทัพเรือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริการ...
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครู จำนวน 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพการญจนาภิเษกหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...

Social network

16,310แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
354ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,200ผู้ติดตามติดตาม