หน้าแรก แท็ก พนักงานส่วนตำบล

แท็ก: พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ เปิดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ เปิดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ตั้งแต่วันที่ 8 -...
Department

อบต.โตนด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 16 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รวม 16 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 9...
Department

อบต.บ้านน้ำพุ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับ 2 ระดับ 3 รวม 8 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่เปิดสอบ ตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับ...
อบต.หนองกระดิ่ง

อบต.หนองกระดิ่ง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 19 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รวม 19 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม -...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

อบต.หนองกุง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (อบต.หนองกุง) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รวม 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จ.ศรีสะเกษ...
Department

อบต.ชอนม่วง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 10 อัตรา

อบต.ชอนม่วง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 10 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ตั้งแต่วันที่...
อบต.ชุมแสงสงคราม

อบต.ชุมแสงสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 17 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (อบต.ชุมแสงสงคราม) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคคลสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ตั้งแต่วันที่ 20 - 31...
อบต.ดอนยายหอม

อบต.ดอนยายหอม เปิดสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เปิดสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดสอบ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม...
อบต.สร้อยพร้าว

อบต.สร้อยพร้าว เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานส่วนตำบล รวม 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จ.อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และระดับ 3 รวม 4 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9 –...
อบต.ดอนหายโศก

อบต.ดอนหายโศก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานส่วนตำบล รวม 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จ.อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 - ระดับ 3 จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก...
อบต.บุ่งแก้ว

อบต.บุ่งแก้ว เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานส่วนตำบล รวม 12 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และระดับ 3 รวม 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

อบต.บ้านจั่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานส่วนตำบล รวม 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 – ระดับ 3 รวม 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง...
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น

อบต.น้ำพ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานส่วนตำบล รวม 12 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น จังหวัดอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 - ระดับ 3 รวม 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้้าพ่น อำเภอหนองวัวซอ...
อบต.หนองหลัก

อบต.หนองหลัก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานส่วนตำบล รวม 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จ.อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 - ระดับ 3 รวม 9 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่...
อบต.วังทอง

อบต.วังทอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2557 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2...
Department

อบต.นาพู่ อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อบต. รวม 11 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ...
อบต.ไกรนอก

อบต.ไกรนอก กงไกรลาศ เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 15 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก (อบต.ไกรนอก) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 – ระดับ 3 รวม 15 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก (อบต.ไกรนอก) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ตั้งแต่วันที่...
อบต.หนองแวง

อบต.หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล 11 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (อบต.หนองแวง) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 - ระดับ 3 รวม 11 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (อบต.หนองแวง) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่...
อบต.หนองบอน

อบต.หนองบอน ประโคนชัย เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (อบต.หนองบอน) อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 - ระดับ 3 รวม 9 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (อบต.หนองบอน) อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่...
อบต.ป่าชัน

อบต.ป่าชัน บุรีรัมย์ เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 7 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน (อบต.ป่าชัน) อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 - ระดับ 3 รวม 7 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 9...
Department

อบต.แม่ลาน้อย เปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย (อบต.แม่ลาน้อย) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ถึง ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 รวม 4 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16...
Department

อบต.ปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม (อบต.ปู่ป้อม) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ถึง ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 รวม 8 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม